Våra aktuella objekt

Bildbeskrivning

Björkhaga, Åkersberga 
Försäljningen är nu avslutad i Övre Björkhaga. Området erbjuder ett unikt livsstilsboende både nära skog, ängsmarker och berg i en ostörd idyll med mångfald och variation. Projektering och genomförande har gjorts med största hänsyn till natur och kringliggande miljö.

Bildbeskrivning

Täljö Strandäng, Åkersberga
Söder och väster om Åkersberga centrum, mellan Österskär och Svinninge, kommer nya stadsdelar att växa fram omfattande ca 6 000 -

7 000 bostäder. Projektet drivs av LO, Peab Bostad AB och Imprestor Fastighets AB i samverkan, med Imprestor som projektledare. För närmare information, gå vidare till www.taljostrandang.se. Du kan även läsa om projektet på Österåkers kommuns hemsida, www.osteraker.se.

Bildbeskrivning

Källberga, Ösmo, Nynäshamns kommun.

För Källberga, strax utanför Ösmo, fortlöper arbetet med en detaljplan för 600 bostäder som integreras med olika verksamheter, service och rekreation. Bebyggelsen kommer att bli blandad med villor, radhus och flerbostadshus i olika storlekar och utseenden. Källberga ska bli ett bostadsområde med lösningar som tar hänsyn till miljön och klimatet. För mer information, gå vidare till www.kallberga.se.

Bildbeskrivning

Skokloster Udde
Strax söder om Skokloster slott på den natursköna Skohalvön i norra Håbo kommun planeras ett attraktivt sjönära boende med småhus, parhus, sjöbodar som tillsammans med en dynamisk hamnmiljö skall utgöra Skokloster Udde. För mer information, gå vidare till www.skoklosterudde.se.

Bildbeskrivning

Duvnäsviken, Saltsjö-Duvnäs, Nacka kommun

I Duvnäsviken planeras vackra moderna flerbostadshus med närhet till vatten och en aktiv marina. Imprestor Fastighets AB driver detaljplaneprocessen för projektet på uppdrag av ägaren Duvnäs Fastighets AB.