Imprestor Fastighets AB:s affärsidé är att köpa råmark och därefter driva planprocessen fram till lagakraftvunnen detaljplan för bostadsområden. Vi är mycket aktiva i samarbetet med kommunerna i detaljplaneprocessen för att skapa så attraktiva och välfungerande bostadsområden som möjligt, och när detaljplanen har antagits genomför vi normalt hela infrastrukturprocessen med vägar, vatten och avlopp etc.

Bildbeskrivning